menu

Program

09.00 Otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. Jacek Losy
09.45-10.00 Przerwa kawowa
10.00-13.00 Sesja I
J. Losy, A. Potemkowski
10.00-10.30 Stwardnienie rozsiane - poprzez lata badań
Prof. dr hab. Mieczysław Wender
10.30-11.00 Atrofia mózgu jako miernik skuteczności leczenia stwardnienia rozsianego
Prof. dr hab. Przemysław Nowacki
11.00-11.30 Aspekty prognostyczne w stwardnieniu rozsianym
Prof. dr hab. Konrad Rejdak
11.30-12.00 Rola stresu oksydacyjnego w stwardnieniu rozsianym
Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa
12.00-12.30 Problemy psychospołeczne w stwardnieniu rozsianym
Prof. dr hab. Andrzej Potemkowski
12.30-13.00 Algorytm eskalacyjny i indukcyjny w leczeniu stwardnienia rozsianego. Kiedy należy włączać leki II linii?
Prof. dr hab. Jacek Losy
13.00-14.30 Przerwa lunchowa
14.30-17.00 Sesja II
P. Nowacki, K. Rejdak
14.30-15.00 Nowe perspektywy leczenia stwardnienia rozsianego przeciwciałami monoklonalnymi
Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
15.00-15.30 Leki doustne w leczeniu stwardnienia rozsianego
Dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska
15.30-16.00 Co wiemy o patogenezie SM i jak przekłada się to na efekty leczenia?
Dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
16.00-16.30 Postać pierwotnie postępująca SM: patogeneza i diagnostyka
Dr n. med. Piotr Iwanowski
16.30-17.00 Zaburzenia poznawcze w SM
Lek. med. Tomasz Grzegorski
17.00-17.30 Przerwa kawowa
17.30-19.15 Sesja III
M. Adamczyk-Sowa, S. Michalak
17.30-18.00 Spektrum choroby Devica: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Dr hab. Sławomir Michalak
18.00-18.30 Autoimmunologiczne demielinizacyjne neuropatie
Dr n. med. Adam Niezgoda
18.30-19.00 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
Dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
19.00-19.15 PTSR - jak zmieniliśmy postrzeganie SM przez system
Dominika Czarnota-Szałkowska
19.15 Zakończenie Konferencji
Prof. dr hab. Jacek Losy
aktualizacja: 2017-05-29