menu

Organizatorzy

  • Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Sekcja Stwardnienia Rozsianego
    Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • Zespół Neuroimmunologii i Neurochemii
    Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk
aktualizacja: 2017-05-29